FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सामाजिक सुरक्षा भत्ता 2077/78 तेस्रो चौमासिकको विवरण ७७/७८ Tuesday, August 3, 2021 - 12:29 PDF icon तेस्रो किस्ता 2077-078.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता 2077/78 दोस्रो चौमासिकको विवरण ७७/७८ Tuesday, June 15, 2021 - 15:19 PDF icon सा.सु 2077-078 दोश्रो किस्ता प्राप्त गरेका लाभग्राहीहरु.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता 2077/78 प्रथम चौमासिकको विवरण ७७/७८ Tuesday, June 15, 2021 - 15:17 PDF icon सा.सु 2077-078 प्रथम किस्ता प्राप्त गरेका लाभग्राहीहरु.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता 2076/77 तेस्रो चौमासिकको विवरण ७६/७७ Thursday, August 27, 2020 - 15:13 PDF icon sasu bhatta third lot 207677.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता आ.व.२०७६/७७ दोस्रो चौमासिकमा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण ७६/७७ Monday, April 27, 2020 - 16:28 PDF icon Sasu bhatta 207677 second lot.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता 2076/77 प्रथम चौमासिकको विवरण ७६/७७ Wednesday, March 18, 2020 - 12:58 PDF icon IMG_20200318_0003.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता २०७५/७६ तेस्रो चौमासिक ७५/७६ Sunday, September 8, 2019 - 15:42 PDF icon तेस्रो चौमासिक 2075-76.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोस्रो चौमासिक २०७५/७६ को नामावली ७५/७६ Sunday, September 8, 2019 - 14:15 PDF icon IMG_20190904_0002.pdf
सामाजिक सूरक्षा २०७५/७६ प्रथम चौमासिक ७५/७६ Wednesday, March 27, 2019 - 21:48 PDF icon social security first lot.pdf