FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सामाजिक सुरक्षा भत्ता २०८०/८१ दोस्रो त्रैमासिकमा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण ८०/८१ 01/26/2024 - 12:34 PDF icon दोश्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता 2080-081.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भएका लाभग्राहीहरुका सूची (प्रथम त्रैमासिक) ७९/८० 01/17/2023 - 11:30 PDF icon samajik surakshya 207980 first trimester01172023.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता २०७९/८० दोस्रो त्रैमासिकमा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण ७९/८० 02/15/2023 - 12:22 PDF icon सामाजिक सुरक्षा २०७९८० दोस्रो त्रैमासिक.pdf
तेस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता २०७९/८० ७९/८० 05/04/2023 - 13:10 PDF icon Social security third trimester 20798005022023.pdf
आ.व. २०७९/८० सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त लाभग्राहीहरुको विवरण (चौथो त्रैमासिक ७९/८० 07/10/2023 - 15:25 PDF icon sasu fourth trimester 207980.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता २०७८/७९ प्रथम त्रैमासिकको विवरण ७८/७९ 06/15/2022 - 00:00 PDF icon प्रथम.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता २०७८/७९ चौथो त्रैमासिकको विवरण ७८/७९ 07/14/2022 - 14:10 PDF icon CCF20220714.pdf
उपचार खर्च वापत भत्ता प्राप्त गर्ने ज्येष्ठ नागरिक दलित र ज्येष्ठ नागरिक एकल महिलाहरुको विवरण ७८/७९ 07/14/2022 - 14:28 PDF icon CCF20220714_0001.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता २०७८/७९ तेस्रो त्रैमासिकको विवरण ७८/७९ 06/03/2022 - 14:05 PDF icon साामाजिक सुरक्षा भत्ता तेस्रो त्रैमासिक 078-079.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता २०७८/७९ दोस्रो त्रैमासिकको विवरण ७८/७९ 06/15/2022 - 00:00 PDF icon दोश्रो.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता 2077/78 प्रथम चौमासिकको विवरण ७७/७८ 06/15/2021 - 15:17 PDF icon सा.सु 2077-078 प्रथम किस्ता प्राप्त गरेका लाभग्राहीहरु.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता 2077/78 दोस्रो चौमासिकको विवरण ७७/७८ 06/15/2021 - 15:19 PDF icon सा.सु 2077-078 दोश्रो किस्ता प्राप्त गरेका लाभग्राहीहरु.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता 2077/78 तेस्रो चौमासिकको विवरण ७७/७८ 08/03/2021 - 12:29 PDF icon तेस्रो किस्ता 2077-078.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता 2076/77 प्रथम चौमासिकको विवरण ७६/७७ 03/18/2020 - 12:58 PDF icon IMG_20200318_0003.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता आ.व.२०७६/७७ दोस्रो चौमासिकमा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण ७६/७७ 04/27/2020 - 16:28 PDF icon Sasu bhatta 207677 second lot.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता 2076/77 तेस्रो चौमासिकको विवरण ७६/७७ 08/27/2020 - 15:13 PDF icon sasu bhatta third lot 207677.pdf
सामाजिक सूरक्षा २०७५/७६ प्रथम चौमासिक ७५/७६ 03/27/2019 - 21:48 PDF icon social security first lot.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोस्रो चौमासिक २०७५/७६ को नामावली ७५/७६ 09/08/2019 - 14:15 PDF icon IMG_20190904_0002.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता २०७५/७६ तेस्रो चौमासिक ७५/७६ 09/08/2019 - 15:42 PDF icon तेस्रो चौमासिक 2075-76.pdf