FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

३० औ कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 06/14/2024 - 13:02 PDF icon Nirnaya 2081.2.27.pdf

२९ औ कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 05/09/2024 - 10:44 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०८१.१.२३.pdf

२८ औ कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 04/07/2024 - 12:05 PDF icon karyapali minute 2080.12.21.pdf

२७ औ कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 03/18/2024 - 16:03 PDF icon कार्यपालिका २०८०।११।२२.pdf

२६ औ कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 02/13/2024 - 15:13 PDF icon 2080-10-24 karyapalica nirnaya.pdf

२५ औ कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 01/01/2024 - 13:10 PDF icon निर्णय २०८०।९।१६.pdf

२४ औ कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 12/07/2023 - 15:10 PDF icon IMG_0001-1.pdf

२३ औं कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 11/05/2023 - 14:49 PDF icon 23th Karyapalika Decision_000077.pdf

२२औं कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 10/04/2023 - 14:49 PDF icon 22th Karyapalika Decision_000076.pdf

२१औं कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 09/15/2023 - 14:43 PDF icon 21th Karyapalika Decision_000075.pdf

Pages