FAQs Complain Problems

नगरपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२९ औ कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 05/09/2024 - 10:44 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०८१.१.२३.pdf

२८ औ कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 04/07/2024 - 12:05 PDF icon karyapali minute 2080.12.21.pdf

२७ औ कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 03/18/2024 - 16:03 PDF icon कार्यपालिका २०८०।११।२२.pdf

२६ औ कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 02/13/2024 - 15:13 PDF icon 2080-10-24 karyapalica nirnaya.pdf

२५ औ कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 01/01/2024 - 13:10 PDF icon निर्णय २०८०।९।१६.pdf

२४ औ कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 12/07/2023 - 15:10 PDF icon IMG_0001-1.pdf

२३ औं कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 11/05/2023 - 14:49 PDF icon 23th Karyapalika Decision_000077.pdf

२२औं कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 10/04/2023 - 14:49 PDF icon 22th Karyapalika Decision_000076.pdf

२१औं कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 09/15/2023 - 14:43 PDF icon 21th Karyapalika Decision_000075.pdf

२०औं कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 08/17/2023 - 14:42 PDF icon 20th Karyapalika Decision_000074.pdf

१९ औं कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 07/27/2023 - 14:41 PDF icon 19th Karyapalika Decision_000073.pdf

१८ औं कार्यपालिकाको निर्णय

७९/८० 06/30/2023 - 14:40 PDF icon 18th Karyapalika Decision_000072.pdf

१७ औं कार्यपालिकाको निर्णय

७९/८० 06/19/2023 - 14:34 PDF icon 17th Karyapalika Decision_000069.pdf

१६औं कार्यपालिकाको निर्णय

७९/८० 06/14/2023 - 14:33 PDF icon 16th Karyapalika Decision_000068.pdf

१५औं कार्यपालिकाको निर्णय

७९/८० 05/21/2023 - 14:32 PDF icon 15th Karyapalika Decision_000067.pdf

१४ औं कार्यपालिकाको निर्णय

७९/८० 05/02/2023 - 14:31 PDF icon 14th Karyapalika Decision_000066.pdf

१३ औं कार्यपालिकाको निर्णय

७९/८० 04/03/2023 - 14:30 PDF icon 13th Karyapalika Decision_000065.pdf

१२ औं कार्यपालिकाको निर्णय

७९/८० 03/20/2023 - 14:29 PDF icon 12th Karyapalika Decision_000064.pdf

११ औं कार्यपालिकाको निर्णय

७९/८० 12/29/2022 - 14:28 PDF icon 11th Karyapalika Decision_000063.pdf

१० औं कार्यपालिकाको निर्णय

७९/८० 12/05/2022 - 14:27 PDF icon 10th Karyapalika Decision_000062.pdf

Pages