FAQs Complain Problems

नगरपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

दोस्रो कार्यपालिकाको पहिलो कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयहरु २०७९/०२/१६

७८/७९ 05/30/2022 - 16:52 PDF icon CCF20220530.pdf

६३ औं कार्यपालिकाको निर्णय

७८/७९ 08/03/2021 - 12:22 PDF icon CCF20210803.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको ५८ औं बैठक निर्णय

७७/७८ 06/13/2021 - 16:14 PDF icon 58th Meeting Decision.pdf

५२ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 11/12/2020 - 16:48

गाउँ कार्यपालिकाको ५१ औं बैठकको निर्णय

७७/७८ 10/15/2020 - 13:20

५० ‍औं कार्यपालिकाका निर्णयहरू

७७/७८ 09/11/2020 - 17:23 PDF icon ५०-औं-कार्यपालिकाका-निर्णयहरू.pdf

४९ ‍औं कार्यपालिकाका निर्णयहरू

७७/७८ 07/26/2020 - 17:35 PDF icon ४९ औं कार्यपालिकाका निर्णयहरू.pdf

४९ ‍औं कार्यपालिकाका निर्णयहरू

७७/७८ 07/26/2020 - 17:28

गाउँ कार्यपालिकाको ४८ औं बैठकका निर्णयहरू

७६/७७ 07/12/2020 - 15:14 PDF icon ४८ औं कार्यपालिकाका निर्णयहरू.pdf

आर्थिक वर्ष ०७७|७८ को एकीकृत बजेट किताब

७६/७७ 06/24/2020 - 16:45 PDF icon एकीकृत बजेट किताब.pdf

Pages