FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विपद कार्ययोजना २०८०/८१ ८०/८१ 04/05/2024 - 13:17 PDF icon विपद कार्ययोजना २०८०८१.pdf
घरपझोङ गाउपालिकाको जलवायु अनुकुलन मास्टर प्लान सम्बन्धि प्रतिवेदन ८०/८१ 04/04/2024 - 11:01 PDF icon Final Report_Climate Adaptation Master plan_Gharpajhong.pdf
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्य-सम्पादन मूल्याङ्कनमा प्राप्‍त अङ्‍क ८०/८१ 03/19/2024 - 11:47 PDF icon notice_000190.pdf
लैङ्गिक उत्तरदायी तथा सामाजिक समावेशीकरण बजेट परीक्षण, २०७९/८० ८०/८१ 03/04/2024 - 14:01 PDF icon GESI Final Report Garapjhon RMC, Mustang Final 2079-80.pdf
सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन, २०७९/८० ८०/८१ 03/04/2024 - 13:59 PDF icon Gharapjhong social audit report.pdf
आ.व. २०७९/८० को घरपझोङ गापाको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन स्वमूल्याङ्कन सार्वजनिकिकरण गरिएको सम्बन्धमा। ८०/८१ 01/23/2024 - 14:39 PDF icon lisa result_207980.pdf
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परिक्षणको प्रतिवेदन, २०७९ ७८/७९ 05/16/2023 - 13:24 PDF icon Final_Gharapjhong RM Report GESI Audit_2079.pdf
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण (लैससास) रणनीति, २०७८ ७८/७९ 03/19/2023 - 14:51 PDF icon लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण (लैससास) रणनीति, २०७८.pdf
क्षमता विकास योजना,२०७९ ७८/७९ 03/19/2023 - 14:48 PDF icon क्षमता विकास योजना.pdf
आ.व. २०७८/७९ को घरपझोङ गापाको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन स्वमूल्याङ्कन सार्वजनिकिकरण गरिएको सम्बन्धमा। ७९/८० 01/09/2023 - 13:11
घरपझोङ गाउँपालिका मुस्ताङको संगठन व्यवस्थापन (O&M) सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०७८ ७८/७९ 12/15/2022 - 12:39 PDF icon घरपझोङ गाउँपालिका मुस्ताङको संगठन व्यवस्थापन (O&M) सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०७८.pdf
वार्षिक बजेट कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा ७८/७९ 07/22/2022 - 11:00 PDF icon बार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन २०७८७९.pdf
राजस्व सुधार कार्ययोजना,२०७८ ७८/७९ 05/19/2022 - 14:43 PDF icon Gharapjhong-RIAP final report.pdf
प्रथम आवधिक विकास योजना (आ.व. ०७८/७९-०८०/८१) ७७/७८ 12/05/2021 - 12:00 PDF icon प्रथम आवधिक विकास योजना.pdf
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक विकास कार्यक्रम किताब ७८/७९ 10/24/2021 - 15:01 PDF icon Gharapjhong Rural Municipality Barsik Bikas Karyakram 2078 79.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी सूचना!!! ७७/७८ 07/26/2021 - 08:25 PDF icon सूचना हक सम्बन्धी सूचना (बैशाख, जेष्ठ र असार).pdf
घरपझोङ गापा क्षमता स्वमूल्याङ्कन २०७७/७८ ७७/७८ 06/07/2021 - 11:59 PDF icon CCF06072021.pdf
घरपझोङ गापा क्षमता स्वमूल्याङ्कन २०७६/७७ ७७/७८ 06/03/2021 - 00:00 PDF icon स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन २०७६७७.pdf
घरपझोङ गाउँपालिकाको पार्श्वाचित्र ( प्रोपाईल ) ७४/७५ 04/29/2019 - 12:06 PDF icon Profile gharapjhong 2074-75.pdf
शिक्षा क्षेत्रको शुल्क उठाउने सम्बन्धी प्रावधान ७४/७५ 03/21/2019 - 21:24 PDF icon शिक्षा क्षेत्रको शुल्क उठाउने सम्बन्धी प्रावधान.pdf