FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

५० ‍औं कार्यपालिकाका निर्णयहरू

७७/७८ 09/11/2020 - 17:23 PDF icon ५०-औं-कार्यपालिकाका-निर्णयहरू.pdf

४९ ‍औं कार्यपालिकाका निर्णयहरू

७७/७८ 07/26/2020 - 17:35 PDF icon ४९ औं कार्यपालिकाका निर्णयहरू.pdf

४९ ‍औं कार्यपालिकाका निर्णयहरू

७७/७८ 07/26/2020 - 17:28

गाउँ कार्यपालिकाको ४८ औं बैठकका निर्णयहरू

७६/७७ 07/12/2020 - 15:14 PDF icon ४८ औं कार्यपालिकाका निर्णयहरू.pdf

आर्थिक वर्ष ०७७|७८ को एकीकृत बजेट किताब

७६/७७ 06/24/2020 - 16:45 PDF icon एकीकृत बजेट किताब.pdf

विनियोजन ऐन, २०७७

७६/७७ 06/24/2020 - 15:29 PDF icon विनियोजन ऐन , २०७७.pdf

आर्थिक ऐन, २०७७

७६/७७ 06/24/2020 - 14:36 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७.pdf

आर्थिक वर्ष ०७७|७८ को वार्षिक विकास योजना (बजेट बक्तव्य)

७६/७७ 06/24/2020 - 14:24 PDF icon बजेट वक्तव्य फाइनल.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको ४४ औं बैठकका निर्णयहरू

७६/७७ 04/03/2020 - 16:31 PDF icon २०७६ चैत्र २१ को कार्यपालिका निर्णय.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको ३८ औं बैठकका निर्णयहरू

७६/७७ 09/16/2019 - 17:09 PDF icon कार्यपालिकाको ३८ औं बैठकका निर्णयहरू.pdf

Pages