FAQs Complain Problems

१ नं वडा कार्यालय,छैरो

Navigate through Google map

गुगल म्याप द्वारा पुग्नको लागि

Email Address : ward1@gharapjhongmun.gov.np

जनसङ्ख्या महिला पुरुष
४२० २११ २०९
सेवा प्रदायक क्षेत्रफल सम्पर्क व्यक्तिको नाम सम्पर्क व्यक्तिको पद सम्पर्क व्यक्तिको नं.
श्री निलगिरी आधारभूत विद्यालय   रण बहादुर वि.क. प्रधानाध्यापक 9847680499
श्री छैरो आधारभूत विद्यालय   देवराज पाण्डे प्रधानाध्यापक 9843655473
श्री चिमाङ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र   सिर्जना वि.क. / कुन्साङ ल्हामो थकाली (जोमसोम स्वास्थ्य चौकी काजमा) अ.हे.व./ अ.न.मी. 9867644474/9867864783
Population: 
420
Ward Contact Number: 
+977-69400075

वडा पदाधिकारी

वडा अध्यक्ष
9851154446 chhairo7@gmail.com
कार्यपालिका सदस्य
9847704266
महिला वडा सदस्य
9867920365
वडा सदस्य
9857637884 rasailidurga196@gmail.com
वडा सदस्य
9867949623
फिल्ड सहायक
सहायक चौथो
9867848462 nabindrathakali@gmail.com
कार्यालय सहयोगी
9847640919