FAQs Complain Problems

१ नं वडा कार्यालय,छैरो

Navigate through Google map

गुगल म्याप द्वारा पुग्नको लागि

Email Address : ward1gharapjhong@gmail.com

जनसङ्ख्या महिला पुरुष
४२० २११ २०९
सेवा प्रदायक क्षेत्रफल सम्पर्क व्यक्तिको नाम सम्पर्क व्यक्तिको पद सम्पर्क व्यक्तिको नं.
श्री निलगिरी आधारभूत विद्यालय   रण बहादुर वि.क. प्रधानाध्यापक 9847680499
श्री छैरो आधारभूत विद्यालय   देवराज पाण्डे प्रधानाध्यापक 9843655473
श्री चिमाङ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र   सिर्जना वि.क. / कुन्साङ ल्हामो थकाली अ.हे.व./ अ.न.मी. 9867644474/9867864783
Population: 
420
Ward Contact Number: 
+977-69400075

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष

Phone Number:
9840494382

वडा सदस्य

Phone Number:
9857650109

वडा सदस्य

Phone Number:
9851154446

कार्यपालिका सदस्य

Phone Number:
9867920365

सहायक चौथो (वडा सचिव)

Phone Number:
9849952722

कार्यालय सहयोगी

Phone Number:
9847640919