FAQs Complain Problems

१ नं वडा कार्यालय,छैरो

Navigate through Google map

गुगल म्याप द्वारा पुग्नको लागि

Email Address : ward1.gharapjhong@gmail.com

जनसङ्ख्या महिला पुरुष
४२० २११ २०९
Population: 
420
Ward Contact Number: 
+977-69400075

जन प्रतिनिधि तथा पदाधिकारी

अध्यक्ष

वडा सदस्य

वडा सदस्य

कार्यपालिका सदस्य

सहायक चौथो (वडा सचिव)

कार्यालय सहयोगी