FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०८०/८१ को विषयगत योजनाहरु

७९/८० 06/23/2023 - 13:41 PDF icon आ.व. २०८०८१ को विषयगत योजनाहरु.pdf

योजना तथा परियोजना २०७८/०७९

७७/७८ 06/27/2021 - 16:22 PDF icon yojana 2078-79 final.pdf

मुस्ताङ जिल्ला दररेट २०७७/७८

७७/७८ 07/23/2020 - 13:43 PDF icon Mustang District Darrate 2077-78 .pdf

२०७७/७८ को लागि निर्माण सामग्री, ज्याला, भाडा तथा महसुलको स्थानीय न्युनतम दररेट, घरपझोङ गाउँपालिका

७७/७८ 07/23/2020 - 13:10 PDF icon Gharapjhong RM Darrate 2077-78.pdf

आर्थिक वर्ष ०७७|७८ को एकीकृत बजेट किताब

७६/७७ 06/24/2020 - 16:45 PDF icon एकीकृत बजेट किताब.pdf

विनियोजन ऐन, २०७७

७६/७७ 06/24/2020 - 15:29 PDF icon विनियोजन ऐन , २०७७.pdf

आर्थिक ऐन, २०७७

७६/७७ 06/24/2020 - 14:36 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७.pdf

आर्थिक वर्ष ०७७|७८ को वार्षिक विकास योजना (बजेट बक्तव्य)

७६/७७ 06/24/2020 - 14:24 PDF icon बजेट वक्तव्य फाइनल.pdf

मिति २०७७|०२|१८ को राजस्व परामर्श समितिका निर्णयहरू

७६/७७ 05/31/2020 - 18:54 PDF icon राजस्व परामर्श समितिको निर्णयहरू.pdf

क्षेत्रगत योजना तथा कार्यक्रम, २०७५/७६

७५/७६ 04/29/2019 - 12:18 PDF icon क्षेत्रगत योजना तथा कार्यक्रम, 2075-76.pdf