FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक ऐन, २०८१ ८१/८२ 07/17/2024 - 14:08 PDF icon आर्थिक ऐन २०८१.pdf
विनियोजन ऐन, २०८० ७९/८० 07/12/2023 - 11:00 PDF icon विनियोजन ऐन २०८०.pdf
आर्थिक ऐन, २०८० ७९/८० 07/12/2023 - 10:59 PDF icon आर्थिक ऐन २०८०.pdf
घरपझोङ गाउँपालिकाको फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०७९ ७९/८० 04/20/2023 - 11:53 PDF icon घरपझोङ गाउँपालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थान ऐन, २०७९.pdf
विनियोजन ऐन, २०७९ ७९/८० 07/18/2022 - 12:58 PDF icon विनियोजन ऐन २०७९.pdf
आर्थिक ऐन, २०७९ ७९/८० 07/18/2022 - 12:56 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९.pdf
घरपझोङ गाउँपालिका खर्च सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ ७८/७९ 05/09/2022 - 16:56 PDF icon घरपझोङ गाउँपालिका खर्च सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८.pdf
घरपझोङ गाउँपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका २०७८ ७७/७८ 07/08/2021 - 00:00 PDF icon घरपझोङ गाउँपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका २०७८.pdf
विनियोजन ऐन, २०७८ ७७/७८ 06/30/2021 - 18:04 PDF icon विनियोजन ऐन २०७८-७९.pdf
घरपझोङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७८ ७७/७८ 06/30/2021 - 17:49 PDF icon घरपझोङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७८.pdf
घरपझोङ गाउँपालिकामा रहेका पुराना भवनहरुको अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ ७७/७८ 01/04/2021 - 16:11 PDF icon घरपझोङ गाउँपालिकामा रहेका पुराना भवनहरुको अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका २०७७.pdf
शिक्षा ऐन २०७७ ७६/७७ 09/28/2020 - 16:34 PDF icon शिक्षा ऐन २०७७.pdf
बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७७ ७६/७७ 08/16/2020 - 14:04 PDF icon बजार अनुगमन निर्देशिका.pdf
सहकारी ऐन, २०७७ ७६/७७ 07/03/2020 - 13:28 PDF icon सहकारी ऐन २०७७.pdf
घरपझोङ गाउँपालिका प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन ७६/७७ 07/03/2020 - 13:28 PDF icon घरपझोङ गाउँपालिका प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन.pdf
विनियोजन ऐन, २०७७ ७७/७८ 06/26/2020 - 17:35 PDF icon विनियोजन ऐन , २०७७.pdf
आर्थिक ऐन, २०७७ ७७/७८ 06/26/2020 - 17:34 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७.pdf
ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण निर्देशिका २०७६ ७६/७७ 05/10/2020 - 14:53 PDF icon ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण निर्देशिका २०७६.pdf
असङ्‍गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरूलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ ७६/७७ 04/07/2020 - 12:50 PDF icon कोरोना राहत मापदण्ड २०७६.pdf
विनियोजन ऐन, २०७६ ७६/७७ 08/31/2019 - 14:32 PDF icon विनियोजन ऐन , २०७६.pdf
आर्थिक ऐेन, २०७६ ७६/७७ 08/31/2019 - 14:30 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७६.pdf
घरपझोङ गा.पा. विनियोजन ऐन,२०७५ ७५/७६ 07/01/2018 - 13:36 PDF icon Biniyojan Ain 2075 Gharapjhong.pdf
घरपझोङ गा.पा.को आर्थिक ऐन, २०७५ ७५/७६ 07/01/2018 - 13:29 PDF icon Arthik Ain 2075 Gharapjhong.pdf
घरपझोङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७४ ७४/७५ 04/13/2018 - 20:39 PDF icon 900.pdf
घरपझोङ गा.पा.को न्यायिक समिति ऐन, २०७४ ७४/७५ 04/13/2018 - 13:49 PDF icon घरपझोङ गा.पा.को न्यायिक समिति ऐन, २०७४.pdf
घरपझोङ गा.पा. विनियोजन ऐन, २०७४ ७४/७५ 04/13/2018 - 13:16 PDF icon 1000.pdf
स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ (परिमार्जित) ७४/७५ 04/10/2018 - 00:00 PDF icon स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४.pdf