FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

हिउँदे गाउँ सभाको निर्णय २०८०।११।२४

८०/८१ 03/14/2024 - 12:46 PDF icon सभाको निर्णय २०८०।११।२४.pdf

एकिकृत बजेट किताब २०८०.८१

८०/८१ 08/07/2023 - 16:53 PDF icon एकिकृत बजेट किताब २०८०.८१ final.pdf

राजपत्र विनियोजन ऐन, २०८०

७९/८० 07/07/2023 - 15:10 PDF icon राजपत्र विनियोजन ऐन २०८०.pdf

राजपत्र आर्थिक ऐन, २०८०

७९/८० 07/07/2023 - 15:09 PDF icon राजपत्र आर्थिक ऐन २०८०.pdf

अध्यक्ष वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम २०८०-८१

७९/८० 06/27/2023 - 16:33 PDF icon वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम २०८०-८१.pdf

बजेट वक्तव्य २०८०/८१

७९/८० 06/27/2023 - 16:29 PDF icon बजेट वक्तव्य २०८०-८१.pdf

आ.व. २०८०/८१ को विषयगत योजनाहरु

७९/८० 06/23/2023 - 13:41 PDF icon आ.व. २०८०८१ को विषयगत योजनाहरु.pdf

आ.व. २०८०/८१ को बजेट पास भएको।

७९/८० 06/22/2023 - 13:07

विषयगत समितिहरुको गठन तथा बैठक बस्ने सम्बन्धमा ।

७९/८० 06/15/2023 - 10:58

गाउँसभाको बैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा ।

७९/८० 06/15/2023 - 10:53

Pages