FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बस्तीस्तरको योजना तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा ।

७९/८० 05/23/2023 - 07:55

आ.व. २०८०/८१ नीति तथा कार्यक्रमको सुझाव संकलन सम्बन्धी सूचना!!!

७९/८० 05/14/2023 - 14:16

गाउँ सभाको ११ औं अधिवेशनको झलक (२०७९/१२/२१)

७९/८० 04/04/2023 - 15:19

एकिकृत बजेट किताब २०७९/८०

७९/८० 08/18/2022 - 17:04 PDF icon बजेट किताब २०७९.८०.pdf

आ.व. २०७९/८० को योजनाहरुको विवरण

७८/७९ 06/26/2022 - 18:50 PDF icon All yojana 2079.80.pdf

आ.व. २०७९/८० को बजेट पेश भएको जानकारी सम्बन्धमा

७९/८० 06/23/2022 - 00:00 PDF icon FY 2079.80 budget06232022.pdf

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम २०७९/८०.docx

७९/८० 06/23/2022 - 00:00 PDF icon वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम २०७९.docx_.pdf

वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम २०७९/८०

७८/७९ 06/23/2022 - 00:00 PDF icon वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम २०७९८०.pdf

आर्थिक ऐन २०७९

७८/७९ 06/23/2022 - 00:00 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९.pdf

विनियोजन ऐन २०७९

७८/७९ 06/23/2022 - 00:00 PDF icon विनियोजन ऐन २०७९.pdf

Pages