FAQs Complain Problems

नगर परिषदका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

५० ‍औं कार्यपालिकाका निर्णयहरू

७७/७८ 09/11/2020 - 17:23 PDF icon ५०-औं-कार्यपालिकाका-निर्णयहरू.pdf

४९ ‍औं कार्यपालिकाका निर्णयहरू

७७/७८ 07/26/2020 - 17:35 PDF icon ४९ औं कार्यपालिकाका निर्णयहरू.pdf

४९ ‍औं कार्यपालिकाका निर्णयहरू

७७/७८ 07/26/2020 - 17:28

आर्थिक वर्ष ०७७|७८ को एकीकृत बजेट किताब

७६/७७ 06/24/2020 - 16:45 PDF icon एकीकृत बजेट किताब.pdf

विनियोजन ऐन, २०७७

७६/७७ 06/24/2020 - 15:29 PDF icon विनियोजन ऐन , २०७७.pdf

आर्थिक ऐन, २०७७

७६/७७ 06/24/2020 - 14:36 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७.pdf

आर्थिक वर्ष ०७७|७८ को वार्षिक विकास योजना (बजेट बक्तव्य)

७६/७७ 06/24/2020 - 14:24 PDF icon बजेट वक्तव्य फाइनल.pdf

घरपझोङ गाउँपालिकाको चौथो गाउँ सभाका निर्णयहरू

७५/७६ 04/25/2019 - 17:41 PDF icon चौथो गाउँ सभामा निर्णयहरू.pdf