FAQs Complain Problems

सूचनाको हक

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
प्रथम त्रैमसिक २०८० ८०/८१ 11/01/2024 - 12:40 PDF icon प्रथम त्रैमसिक २०८०.pdf
तेस्रो चौमासिकको सूचनाहरु सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ८०/८१ 04/29/2024 - 13:18 PDF icon २०८०।८१ तेस्रो.pdf
प्रकाशित सूचनाको हक दोस्रो त्रैमासिक २०८०-८१ ८०/८१ 01/22/2024 - 12:31 PDF icon CCF01212024.pdf
वार्षिक प्रगति विवरण सहितको सूचना सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ७९/८० 07/31/2023 - 15:58 PDF icon वार्षिक सूचना २०७९-८०.pdf
त्रैमासिक प्रगति विवरण सहितको सूचना सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा ।( तेस्रो तैमासिक) ७९/८० 04/30/2023 - 13:39 PDF icon स्वतह प्रकाशन सूचना तेस्रो त्रैमासिक.pdf
त्रैमासिक प्रगति विवरण सहितको सूचना सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ७९/८० 02/14/2023 - 12:15 PDF icon सूचनाको हक दोस्रो त्रैमासिक.pdf
प्रथम त्रैमासिक सूचना २०७९।०८० ७९/८० 10/21/2022 - 14:53 PDF icon प्रथम त्रैमासिक सूचना २०७९।०८०.pdf
सूचना तथा वार्षिक अन्तिम प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिएको सूचना! ७९/८० 07/31/2022 - 13:30 PDF icon विविध सूचना तथा प्रगति आ.व २०७८।७९.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धि विवरण कार्तिक देखि पौष मसान्तसम्म, २०७८ ७८/७९ 02/08/2022 - 13:52 PDF icon 1644307520609_1644307516476_1644307462274_1644307457624_Trimister Suchanako hak 2078-10-19.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी विवरण सहितको स्वत: प्रकाशन सम्बन्धमा ! (श्रावण - असोज) ७८/७९ 10/25/2021 - 12:41 PDF icon CCF20211025.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी विवरण सहितको स्वत: प्रकाशन सम्बन्धमा ! ७८/७९ 07/26/2021 - 08:46 PDF icon सूचना हक सम्बन्धी सूचना (बैशाख, जेष्ठ र असार).pdf