FAQs Complain Problems

५ नं. वडा कार्यालय, ठिनी

Population: 
703
Ward Contact Number: 
+97769440037

जन प्रतिनिधि तथा पदाधिकारी

वडा अध्यक्ष

दलित महिला वडा सदस्य

वडा सदस्य

महिला वडा सदस्य

कम्प्युटर अपरेटर (वडा सचिव)