FAQs Complain Problems

दररेट

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०८०/८१ को घरपझोङ गाउँपालिका दररेट ८०/८१ 08/02/2023 - 12:29 PDF icon Darrate 20808108022023.pdf
आ.व. २०७९/८० को घरपझोङ गाउँपालिका दररेट ७९/८० 07/19/2022 - 11:45 PDF icon CCF20220719.pdf
घरपझोङ गाउँपालिका दररेट २०७८/७९ ७८/७९ 07/23/2021 - 11:17 PDF icon घरपझोङ गाउँपालिकाको दररेट आ‍. व.२०७८-७९.pdf
मुस्ताङ जिल्ला दररेट २०७८/७९ ७८/७९ 07/16/2021 - 12:23 PDF icon जिल्ला दररेट.pdf
मुस्ताङ जिल्ला दररेट २०७७/७८ ७७/७८ 07/23/2020 - 12:37 PDF icon Mustang District Darrate 2077-78 .pdf
२०७७/७८ को लागि निर्माण सामग्री, ज्याला, भाडा तथा महसुलको स्थानीय न्युनतम दररेट, घरपझोङ गाउँपालिका ७७/७८ 07/23/2020 - 12:15 PDF icon Gharapjhong RM Darrate 2077-78.pdf
घरपझोङ गाउँपालिका दररेट, २०७६-७७ ७६/७७ 09/01/2019 - 14:53 PDF icon Gharapjhong rate 2076-77.pdf
जिल्ला दररेट मुस्ताङ, २०७६/७७ ७६/७७ 08/31/2019 - 15:11 PDF icon जिल्ला दररेट मुस्ताङ 207677.pdf
घरपझोङ गाउँपालिका दररेट, २०७५-७६ ७५/७६ 08/31/2019 - 14:51 PDF icon घरपझोङ गाउँपालिका ज्याला दररेट, २०७५.pdf