FAQs Complain Problems

३ नं. वडा कार्यालय, स्याङ

Population: 
801
Ward Contact Number: 
+97769440039

जन प्रतिनिधि तथा पदाधिकारी

वडा अध्यक्ष

महिला वडा सदस्य

वडा सदस्य

वडा सदस्य

सहायक पाचौं (वडा सचिव)