FAQs Complain Problems

३ नं. वडा कार्यालय, स्याङ

Email Address : gharapjhongward3@gmail.com

सेवा प्रदायक क्षेत्रफल सम्पर्क व्यक्तिको नाम सम्पर्क व्यक्तिको पद सम्पर्क व्यक्तिको नं.
श्री जनकल्याण आधारभूत विद्यालय   राम प्रसाद शर्मा प्रधानाध्यापक 9847638062
श्री नमूना आधारभूत विद्यालय   सागर शेरचन प्रधानाध्यापक 9847711799
श्री स्याङ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र   बिनिता परियार अ.हे.व. 9862796538
श्री स्याङ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र   आस माया नेपाली अ.न.मी. 9847616903
Population: 
801
Ward Contact Number: 
+97769440039

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

Phone Number:
9857650026

महिला वडा सदस्य

Phone Number:
9867848184

वडा सदस्य

Phone Number:
9857654275

वडा सदस्य

Phone Number:
9857650004