FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

विद्यालयको लेखापरिक्षण सम्बन्धी सूचना!

८०/८१ 10/02/2023 - 11:56

ठिनी खोल्सी निर्माणको बोलपत्र आह्वानको सूचना

८०/८१ 09/12/2023 - 12:44 PDF icon ठिनी खोल्सी निर्माणको बोलपत्र आह्वानको सूचना.pdf

गा.पा. गेट निर्माणको बोलपत्र आह्वानको सूचना

८०/८१ 09/12/2023 - 12:43

सामाजिक विकास शाखाको हल सहितको ४ कोठे घर/भवन भाडामा दिने सम्बन्धी गोपय शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !

७९/८० 07/09/2023 - 16:06

२ तल्ले पक्की भवन भाडामा दिने सिलबन्दी दरभाउ आव्हानको सूचना !

७९/८० 04/30/2023 - 17:55

Invitation for Ebid on Construction and Management of Landfill site, Marpha

७९/८० 04/11/2023 - 12:07

उद्यम घर भाडामा दिने सम्बन्धि सूचना।

७९/८० 04/07/2023 - 22:04

उद्यम घर भाडामा दिने सम्बन्धमा । (शौचालय समेत)

७९/८० 03/15/2023 - 16:32

२ तल्ले पक्की भवन भाडामा दिने सिलबन्दी दरभाउ आव्हानको सूचना ! (तेस्रो पटक प्रकाशित सूचना)

७९/८० 02/23/2023 - 11:14

सटर भाडामा दिने गोप्य शिलबन्दी दरभाउ आह्वानको सूचना !

७९/८० 02/22/2023 - 11:17

Pages