FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

घटना दर्तालाई डिजिटाईजेशन गर्नका लागि सेवा खरिद सम्बन्धी सूचना !!!

७७/७८ 10/06/2020 - 11:46 PDF icon TOR Gharapjhong Rural Municipality.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!

७७/७८ 09/18/2020 - 06:29 PDF icon Notice of Tej Nirala Campus.pdf

आइसोलेसन र क्वारिन्टिन स्थापनाको लागि होटलहरूको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धको जरूरी पत्र

७७/७८ 09/03/2020 - 15:54 PDF icon होटलहरूको दररेट माग सम्बन्धमा.pdf

Invitation for Ebid of Tej Nirala Janhit Multiple Campus Building, Jomsom

७७/७८ 07/29/2020 - 19:41

पार्किङ शुल्क, बहाल बिरौटी कर (घुम्ती पसलहरु/ व्यापार, हाटबजार), र अन्य कर (चरिचरन कर) सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र दोस्रो पटक आह्वानको सूचना!!!

७६/७७ 07/09/2020 - 19:34 PDF icon suchana.pdf

पार्किङ शुल्क, बहाल बिरौटी कर (घुम्ती पसलहरु/ व्यापार, हाटबजार), र अन्य कर (चरिचरन कर) सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना!!!

७६/७७ 06/29/2020 - 16:52 PDF icon CCF06292020.pdf

बोलपत्र सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 05/20/2020 - 18:30 PDF icon मार्फा बोलपत्र २.pdf

बोलपत्र सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 05/18/2020 - 10:55 PDF icon बोलपत्र सम्बन्धी सूचना.pdf

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धको जरूरी सूचना

७६/७७ 03/29/2020 - 14:21 PDF icon आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धमा.pdf

ठेक्का प्रकृया स्थगित गरिएको सम्बन्धमा

७६/७७ 03/25/2020 - 12:55 PDF icon ठेक्का स्थगन सम्बन्धमा.pdf

Pages