FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Call for Ebid of Construction of Tej Nirala Janahit Multiple Campus and Thakali Museum of Gharapjhong 5, Thini

७८/७९ 10/08/2021 - 12:04

पार्किङ शुल्क, वहाल विरौटी कर तथा अन्य कर सम्बन्धी गोप्य शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना !!!

७८/७९ 09/30/2021 - 19:53

उद्यम घर भाडामा दिने गोप्य शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना !!!

७८/७९ 09/30/2021 - 19:50

गोप्य शिलबन्दी दरभाउ आह्वान सम्बन्धी सूचना !!!

७८/७९ 09/23/2021 - 15:20

सामुदायिक झोलुङ्गे पुल सम्बन्धी कार्यको लागि गैर सरकारी संस्थाको प्रस्ताव फाराम

७८/७९ 09/07/2021 - 00:00 PDF icon झोलुगे पुल कार्यकर्मको गैस‍स‌‍ मागको प्रस्ताब फाराम.pdf

सामुदायिक झोलुङ्गे पुल सम्बन्धी कार्यको लागि गैर सरकारी संस्थाको प्रस्ताव आह्वानको सूचना !!!

७८/७९ 09/07/2021 - 00:00

Invitation for E-Bid of different works

७८/७९ 08/15/2021 - 11:54

घरपझोङ गाउँपालिकाको दररेट २०७८/७९

७८/७९ 07/23/2021 - 11:19 PDF icon घरपझोङ गाउँपालिकाको दररेट आ‍. व.२०७८-७९.pdf

दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना!!!

७८/७९ 07/22/2021 - 13:13

सिलबन्दी दरभाउ आह्वानको सूचना !!!

७७/७८ 07/05/2021 - 18:12

Pages