FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२ तल्ले पक्की भवन भाडामा दिने सिलबन्दी दरभाउ आव्हानको सूचना !

७९/८० 04/30/2023 - 17:55

Invitation for Ebid on Construction and Management of Landfill site, Marpha

७९/८० 04/11/2023 - 12:07

उद्यम घर भाडामा दिने सम्बन्धि सूचना।

७९/८० 04/07/2023 - 22:04

उद्यम घर भाडामा दिने सम्बन्धमा । (शौचालय समेत)

७९/८० 03/15/2023 - 16:32

२ तल्ले पक्की भवन भाडामा दिने सिलबन्दी दरभाउ आव्हानको सूचना ! (तेस्रो पटक प्रकाशित सूचना)

७९/८० 02/23/2023 - 11:14

सटर भाडामा दिने गोप्य शिलबन्दी दरभाउ आह्वानको सूचना !

७९/८० 02/22/2023 - 11:17

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७९/८० 02/14/2023 - 15:22

Calls for Ebid for Construction of Kaisang Khola Thini Irrigation project Gharapjhong 5.

७९/८० 01/30/2023 - 20:23 PDF icon 5_Page_2079 10 15.pdf

एयरपोर्टको भवन भाडामा दिने सम्बन्धी गोप्य शिलबन्दी दरभाउ आवहनको सूचना !

७९/८० 12/01/2022 - 19:55

ATSO (खनिज तेल) खरीद शिलबन्दी दरभाउ आव्हानको सूचना!

७९/८० 11/09/2022 - 12:53

Pages