FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

पार्किङ शुल्क, बहाल बिरौटी कर (घुम्ती पसलहरु / व्यापार) र अन्य कर (चरिचरन कर) सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना !!!

७८/७९ 12/27/2021 - 13:13

कृषि सामाग्री खरिद गर्ने शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!!

७८/७९ 11/30/2021 - 13:09

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !

७८/७९ 11/24/2021 - 16:44

भवन भाडामा दिने गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !

७८/७९ 10/27/2021 - 13:55 PDF icon CCF20211027_0001.pdf

Call for Ebid of Construction of Tej Nirala Janahit Multiple Campus and Thakali Museum of Gharapjhong 5, Thini

७८/७९ 10/08/2021 - 12:04

पार्किङ शुल्क, वहाल विरौटी कर तथा अन्य कर सम्बन्धी गोप्य शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना !!!

७८/७९ 09/30/2021 - 19:53

उद्यम घर भाडामा दिने गोप्य शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना !!!

७८/७९ 09/30/2021 - 19:50

गोप्य शिलबन्दी दरभाउ आह्वान सम्बन्धी सूचना !!!

७८/७९ 09/23/2021 - 15:20

सामुदायिक झोलुङ्गे पुल सम्बन्धी कार्यको लागि गैर सरकारी संस्थाको प्रस्ताव फाराम

७८/७९ 09/07/2021 - 00:00 PDF icon झोलुगे पुल कार्यकर्मको गैस‍स‌‍ मागको प्रस्ताब फाराम.pdf

सामुदायिक झोलुङ्गे पुल सम्बन्धी कार्यको लागि गैर सरकारी संस्थाको प्रस्ताव आह्वानको सूचना !!!

७८/७९ 09/07/2021 - 00:00

Pages