FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

उद्यम घरको दोश्रो पटक सिलबन्दी दरभाउ सम्बन्धी सूचना !

८०/८१ 04/21/2024 - 20:33

हलुका सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी करारमा लिने सम्बन्धी सूचना!

८०/८१ 04/10/2024 - 13:13

उद्यम घर भाडामा दिने सम्बन्धी सुचना!

८०/८१ 04/10/2024 - 13:09

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना!

८०/८१ 02/19/2024 - 15:58

सम्झौता गर्न आउने बारे ।

८०/८१ 01/21/2024 - 14:55

Invitation for ebid on different projects

८०/८१ 01/12/2024 - 13:25 PDF icon सुचना.pdf

गापाको लोगो डिजाईनको लागि प्रस्ताव (लोगो डिजाइन) पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !

८०/८१ 01/02/2024 - 13:46

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना!

८०/८१ 01/02/2024 - 11:17

सवारी साधन (बस) भाडामा लिनका लागि दररेट पेश गर्नेे सम्बन्धी सूचना !

८०/८१ 12/23/2023 - 18:10

ATSO (खनिज तेल ) खरीद शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ! (दोस्रो पटक)

८०/८१ 12/18/2023 - 15:29

Pages