FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अपांगता परिचय पत्र फाराम ७८/७९ 04/16/2023 - 17:00 PDF icon अपांगता परिचय पत्र फाराम.pdf
माग फाराम ७९/८० 02/03/2023 - 13:46 PDF icon माग-फाराम.pdf
विरामी सहुलियत उपचार निवेदन ७९/८० 02/01/2023 - 13:04 PDF icon विरामी-सहुलियत-उपचार-निवेदन.pdf
स्थानीय कर्मचारीको तह वृद्धिको लागि फाराम ७९/८० 10/12/2022 - 12:53 PDF icon स्थानीय तह-नमूना फारामहरु.pdf
प्रवेश पत्र ७९/८० 07/29/2022 - 15:06 PDF icon प्रवेश पत्र.pdf
सम्पत्ति विवरणको फाराम ७९/८० 07/17/2022 - 11:14 PDF icon सम्पत्ति विवरण_0.pdf
करार म्याद थपको लागि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम ७८/७९ 07/14/2022 - 18:07 PDF icon करार कार्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम.pdf
करार सेवाको लागि दरखास्त फारम ७८/७९ 07/22/2021 - 08:16 PDF icon Vacancy form.pdf
डोर हाजिरी फाराम ७७/७८ 07/13/2021 - 18:09 उपलब्ध छैन
विरामी सहुलियत उपचार निवेदन फाराम ७६/७७ 07/13/2021 - 17:58 PDF icon विरामी सहुलियत उपचार निवेदन.pdf
अनुसूचि-१-बेरोजगार-दर्ताको-फाराम ७७/७८ 07/01/2021 - 17:42 PDF icon अनुसूचि-१-बेरोजगार-दर्ताको-फाराम.pdf
अनुगमन ढाँचा ७७/७८ 06/12/2021 - 11:15 PDF icon अनुगमन ढाँचा.pdf
भ्रमण प्रतिवेदन ७७/७८ 06/01/2021 - 11:34 PDF icon भ्रमण प्रतिवेदन.pdf
विदा माग फाराम ७७/७८ 02/02/2021 - 13:14 PDF icon विदा माग फाराम.pdf
सामाजिक सुरक्षा दर्ता फारम ७५/७६ 03/26/2019 - 16:37 PDF icon SaSuApplicationForm.pdf
बसाई सराई दर्ता फारम ७५/७६ 03/26/2019 - 16:25 PDF icon MigrationApplicationForm.pdf
विवाह दर्ता फारम ७५/७६ 03/26/2019 - 16:20 PDF icon MarriageApplicationform.pdf
सम्बन्ध बिच्छेद दर्ता फारम ७५/७६ 03/26/2019 - 16:04 PDF icon DivorcedApplicationForm.pdf
मृत्यु दर्ता फारम ७५/७६ 03/26/2019 - 15:32 PDF icon DeathApplicationForm.pdf
जन्म दर्ता फारम ७५/७६ 03/26/2019 - 15:06 PDF icon Birth Application Form.pdf