FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
करार सेवाको लागि दरखास्त फारम ७८/७९ 07/22/2021 - 08:16 PDF icon Vacancy form.pdf
डोर हाजिरी फाराम ७७/७८ 07/13/2021 - 18:09 उपलब्ध छैन
विरामी सहुलियत उपचार निवेदन फाराम ७६/७७ 07/13/2021 - 17:58 PDF icon विरामी सहुलियत उपचार निवेदन.pdf
अनुसूचि-१-बेरोजगार-दर्ताको-फाराम ७७/७८ 07/01/2021 - 17:42 PDF icon अनुसूचि-१-बेरोजगार-दर्ताको-फाराम.pdf
अनुगमन ढाँचा ७७/७८ 06/12/2021 - 11:15 PDF icon अनुगमन ढाँचा.pdf
भ्रमण प्रतिवेदन ७७/७८ 06/01/2021 - 11:34 PDF icon भ्रमण प्रतिवेदन.pdf
विदा माग फाराम ७७/७८ 02/02/2021 - 13:14 PDF icon विदा माग फाराम.pdf
सामाजिक सुरक्षा दर्ता फारम ७५/७६ 03/26/2019 - 16:37 PDF icon SaSuApplicationForm.pdf
बसाई सराई दर्ता फारम ७५/७६ 03/26/2019 - 16:25 PDF icon MigrationApplicationForm.pdf
विवाह दर्ता फारम ७५/७६ 03/26/2019 - 16:20 PDF icon MarriageApplicationform.pdf
सम्बन्ध बिच्छेद दर्ता फारम ७५/७६ 03/26/2019 - 16:04 PDF icon DivorcedApplicationForm.pdf
मृत्यु दर्ता फारम ७५/७६ 03/26/2019 - 15:32 PDF icon DeathApplicationForm.pdf
जन्म दर्ता फारम ७५/७६ 03/26/2019 - 15:06 PDF icon Birth Application Form.pdf
विद्यालय मूल्याकन फाराम ७४/७५ 03/21/2019 - 21:20 PDF icon विद्यालय मूल्याकन फाराम.pdf