FAQs Complain Problems

यहाँहरुलाई गाउँ कार्यपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो लाग्छ ?

सुधार गरिनु पर्ने
33% (8 votes)
ठिकै
67% (16 votes)
Total votes: 24

वडा पदाधिकारी