FAQs Complain Problems

यहाँहरुलाई गाउँ कार्यपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो लाग्छ ?

सुधार गरिनु पर्ने
31% (8 votes)
ठिकै
69% (18 votes)
Total votes: 26

वडा पदाधिकारी