FAQs Complain Problems

यहाँहरुलाई गाउँ कार्यपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो लाग्छ ?

सुधार गरिनु पर्ने
34% (10 votes)
ठिकै
66% (19 votes)
Total votes: 29

वडा पदाधिकारी