FAQs Complain Problems

यहाँहरुलाई गाउँ कार्यपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो लाग्छ ?

सुधार गरिनु पर्ने
32% (8 votes)
ठिकै
68% (17 votes)
Total votes: 25

वडा पदाधिकारी