FAQs Complain Problems

रोजगारमूलक सेवा

रोजगार सहायकको अन्तिम योग्यताक्रम प्रकाशन बारे।

लिखित परिक्षाको नतिजा सम्बन्धमा । कम्प्युटर प्रयोगात्मक परिक्षा २०७९/५/११ शनिबार २:०० बजे, घरपझोङ गाउँपालिकाको कार्यालय।

रोजगार सहायकको प्रारम्भिक योग्यताक्रम सूची प्रकाशन तथा छनौट परीक्षा सम्बन्धि सूचना !

Pages