FAQs Complain Problems

रोजगारमूलक सेवा

लिखित परिक्षाको नतिजा सम्बन्धमा । कम्प्युटर प्रयोगात्मक परिक्षा २०७९/५/११ शनिबार २:०० बजे, घरपझोङ गाउँपालिकाको कार्यालय।

रोजगार सहायकको प्रारम्भिक योग्यताक्रम सूची प्रकाशन तथा छनौट परीक्षा सम्बन्धि सूचना !

रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना !

Pages