FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

४९ ‍औं कार्यपालिकाका निर्णयहरू

७७/७८ 07/26/2020 - 17:35 PDF icon ४९ औं कार्यपालिकाका निर्णयहरू.pdf

४९ ‍औं कार्यपालिकाका निर्णयहरू

७७/७८ 07/26/2020 - 17:28

४९ ‍औं कार्यपालिकाका निर्णयहरू

७७/७८ 07/26/2020 - 17:28

४९ ‍औं कार्यपालिकाका निर्णयहरू

७७/७८ 07/26/2020 - 17:28

गाउँ कार्यपालिकाको ४८ औं बैठकका निर्णयहरू

७६/७७ 07/12/2020 - 15:14 PDF icon ४८ औं कार्यपालिकाका निर्णयहरू.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको ४८ औं बैठकका निर्णयहरू

७६/७७ 07/12/2020 - 15:14 PDF icon ४८ औं कार्यपालिकाका निर्णयहरू.pdf

आर्थिक वर्ष ०७७|७८ को एकीकृत बजेट किताब

७६/७७ 06/24/2020 - 16:45 PDF icon एकीकृत बजेट किताब.pdf

आर्थिक वर्ष ०७७|७८ को एकीकृत बजेट किताब

७६/७७ 06/24/2020 - 16:45 PDF icon एकीकृत बजेट किताब.pdf

आर्थिक वर्ष ०७७|७८ को एकीकृत बजेट किताब

७६/७७ 06/24/2020 - 16:45 PDF icon एकीकृत बजेट किताब.pdf

विनियोजन ऐन, २०७७

७६/७७ 06/24/2020 - 15:29 PDF icon विनियोजन ऐन , २०७७.pdf

Pages