FAQs Complain Problems

घरपझोङ गाउँपालिका परिचय

घरपझोङ गाउँपालिका मुस्ताङ जिल्लामा अवस्थित छ । वि.सं. २०७३ सालमा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ७४४ स्थानीय तह लागू गर्दा मुस्ताङ जिल्लामा साविकका मार्फा , टुकुचेको (८,९) वडाहरू र जोमसोम गाउँ विकास समितिहरूलाई समेटेर घरपझोङ गाउँपालिका घोषणा गरिएको हो । यो गाउँपालिका ५ वडाहरूमा विभाजन गरिएको छ । २०७४ को डाटा तथ्याङ्क अनुसार  गाउँपालिकको कूल जनसङ्ख्या ३,१८४ रहेको छ । यस गाउँपालिकाको सिमाना पूर्वमा मनाङ जिल्ला, पश्चिममा डोल्पा जिल्ला, उत्तरमा बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका, दक्षिणमा थासाङ गाउँपालिका र म्याग्दी जिल्लासम्म छ । यस गाउँपालिकामा ५ वटा वडाहरुमा व्यक्तिगत घटना दर्ता (जन्म, मृत्यु, बसाइसराइ, विवाह र सम्बन्ध विच्छेद) अनलाइन प्रणाली (VERSP MIS) बाट दर्ता गरिन्छ भने बैंकिङ प्रणालीबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको छ।

घरपझोङ गाउँपालिकाको २०७५ सालको वडा सर्भेक्षणका आधारमा कुल जनसंख्या ३,१८४ रहेको देखिन्छ । जसमध्ये पुरुष जनसंख्या १६१६ र महिला जनसंख्या १५६८ रहेको छ ।

जनसंख्या तथा क्षेत्रफल 

क्र.सं.

नयाँ वडा

समावेश गाविस

जनसंख्या

क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी.)

मार्फा-९ र टुकुचे-८,९

४२०

४९.४

मार्फा(१-४)

६२४

१९.६२

मार्फा(५-८)

८०१

७२.०४

जोमसोम(५-८)

६३६

६४.४१

जोमसोम(१-४,९)

७०३

११४.३

 

जम्मा

 

३१८४

३१९.७७

जन प्रतिनिधि