FAQs Complain Problems

घरपझोङ गाउँपालिका परिचय

घरपझोङ गाउँपालिका मुस्ताङ जिल्लामा अवस्थित छ । वि.सं. २०७३ सालमा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ७४४ स्थानीय तह लागू गर्दा मुस्ताङ जिल्लामा साविकका मार्फा , टुकुचेको (८,९) वडाहरू र जोमसोम गाउँ विकास समितिहरूलाई समेटेर घरपझोङ गाउँपालिका घोषणा गरिएको हो । यो गाउँपालिका ५ वडाहरूमा विभाजन गरिएको छ । २०७४ को डाटा तथ्याङ्क अनुसार  गाउँपालिकको कूल जनसङ्ख्या ३,१८४ रहेको छ । यस गाउँपालिकाको सिमाना पूर्वमा मनाङ जिल्ला, पश्चिममा डोल्पा जिल्ला, उत्तरमा बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका, दक्षिणमा थासाङ गाउँपालिका र म्याग्दी जिल्लासम्म छ । यस गाउँपालिकामा ५ वटा वडाहरुमा व्यक्तिगत घटना दर्ता (जन्म, मृत्यु, बसाइसराइ, विवाह र सम्बन्ध विच्छेद) अनलाइन प्रणाली (VERSP MIS) बाट दर्ता गरिन्छ भने बैंकिङ प्रणालीबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको छ।

घरपझोङ गाउँपालिकाको २०७५ सालको वडा सर्भेक्षणका आधारमा कुल जनसंख्या ३,१८४ रहेको देखिन्छ । जसमध्ये पुरुष जनसंख्या १६१६ र महिला जनसंख्या १५६८ रहेको छ ।

जनसंख्या तथा क्षेत्रफल 

क्र.सं.

नयाँ वडा

समावेश गाविस

जनसंख्या     

क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी.)

बस्तिहरु

मार्फा-९ र टुकुचे-८,९

४२०

४९.४

चिमाङ, छैंरो

मार्फा(१-४)

६२४

१९.६२

मार्फा

मार्फा(५-८)

८०१

७२.०४

स्याङ, पुलचोक, एयरपोर्ट

जोमसोम(५-८)

६३६

६४.४१

जोमसोम

जोमसोम(१-४,९)

७०३

११४.३

ठिनी, ढुम्बा,सम्ले

 

जम्मा

 

३१८४

३१९.७७

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

वडा पदाधिकारी