FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

विनियोजन ऐन, २०७७

७६/७७ 06/24/2020 - 15:29 PDF icon विनियोजन ऐन , २०७७.pdf

आर्थिक ऐन, २०७७

७६/७७ 06/24/2020 - 14:36 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७.pdf

आर्थिक वर्ष ०७७|७८ को वार्षिक विकास योजना (बजेट बक्तव्य)

७६/७७ 06/24/2020 - 14:24 PDF icon बजेट वक्तव्य फाइनल.pdf

आर्थिक वर्ष २०७७|७८ का लागि गाउँपालिका नीति तथा कार्यक्रम

७६/७७ 06/22/2020 - 17:21 PDF icon वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम final.pdf

श्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक सम्बन्धमा

७६/७७ 06/02/2020 - 18:19

मिति २०७७|०२|१८ को राजस्व परामर्श समितिका निर्णयहरू

७६/७७ 05/31/2020 - 18:54 PDF icon राजस्व परामर्श समितिको निर्णयहरू.pdf

विनियोजन ऐन, २०७६

७५/७६ 07/15/2019 - 11:09 PDF icon विनियोजन ऐन , २०७६.pdf

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक बजेट बक्तव्य

७५/७६ 07/11/2019 - 13:56 PDF icon बजेट वक्तव्य to print.pdf

आर्थिक ऐन, २०७६

७५/७६ 07/11/2019 - 13:48 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७६.pdf

आर्थिक वर्ष २०७६|७७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

७५/७६ 07/11/2019 - 13:44 PDF icon वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम.pdf

Pages