FAQs Complain Problems

कार्यविधि / नियमावली

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कृषक पहिचान र वर्गिकरण कार्यविधि, २०७५ ७६/७७ 09/01/2019 - 16:40 PDF icon १० कृषक पहिचान तथा वर्गीकरण कार्यविधि, २०७५.pdf
घरपझोङ गाउँपालिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 08/31/2019 - 15:40 PDF icon अपाङ्गगता-परिचय-पत्र-बितरण-सम्बन्धी-कार्यविधि-२०७५.pdf
घर नक्सा सम्बन्धी मापदण्डको कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 04/16/2019 - 11:15 PDF icon Building.pdf
घरपझोङ विपद व्यवस्थापन कोष परिचालन कार्यविधि,२०७५ ७५/७६ 08/05/2018 - 20:49 PDF icon 1001.pdf
घरपझोङ गाउँपालिका छात्रवृत्ति कोष सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७४/७५ 06/23/2018 - 00:00 PDF icon CCF20210917_0001.pdf
घरपझोङ गाउँप‍ालिका गाउँ सभा सञ्चालन नियमावली, २०७४ ७४/७५ 04/13/2018 - 20:58 PDF icon गाउँ सभा सञ्चालन नियमावली, २०७४.pdf
पदाधिकारीहरूको आचारसंहिता, २०७४ ७४/७५ 04/13/2018 - 20:58 PDF icon 790.pdf
घरपझोङ राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 04/13/2018 - 12:57 PDF icon 567.pdf
गाउँकार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण कार्यविधि,२०७४ ७४/७५ 04/10/2018 - 22:27 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाका प्रमाणीकरण नियम २०७४ final.pdf
घरपझोङ गाउँपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि ७४/७५ 04/10/2018 - 14:44 PDF icon 800.pdf
गाउँकार्यपालिकाको बैठक संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी नियमावली – २०७४ ७४/७५ 04/10/2018 - 12:41 PDF icon 135.pdf
गाउँकार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 07/04/2017 - 12:44 PDF icon 345.pdf
गाउँकार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ ७४/७५ 07/04/2017 - 12:34 PDF icon 123.pdf

Pages