FAQs Complain Problems

लिखित परिक्षाको नतिजा सम्बन्धमा । कम्प्युटर प्रयोगात्मक परिक्षा २०७९/५/११ शनिबार २:०० बजे, घरपझोङ गाउँपालिकाको कार्यालय।

आर्थिक वर्ष:

वडा पदाधिकारी