FAQs Complain Problems

बाल मैत्री स्थानीय शासन सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा ।

घरपझोङ गाउँपालिकाको ५ वटै वडामा वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा ११

सदस्यीय वडास्तरीय बाल अधिकार समिति गठन र वडा नं १, २ र ३ मा

बाल मैत्री स्थानीय शासन सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको

छ । आगामी २०८३ साल असार मसान्तसम्म बालमैत्री गाउँपालिका घोषण

गर्ने कार्यक्रम रहेकोले सबैले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्नु हुन अनुरोध

छ ।

आर्थिक वर्ष:

वडा पदाधिकारी